Frequently Asked Questions

Hieronder vind je veelgestelde vragen over het Low Car Diet, voor deelnemende bedrijven en voor deelnemers.

Elk bedrijf en iedere organisatie kan meedoen aan het Low Car Diet. Het is voor het interne en externe bereik van de actie goed als tenminste één van de directeuren/topbestuurders deelneemt. Naast de topbestuurder kan een onbeperkt aantal medewerkers meedoen. Eén daarvan dient zich als interne captain aan te melden. Deze persoon is de coördinator van de actie binnen het deelnemende bedrijf en is het aanspreekpunt voor zowel medewerkers als voor het Low Car Diet team.

 • Gebruik van verschillende vormen van vervoer met één mobiliteitskaart (NS Business Card, let op: hiervoor gelden reguliere tarieven)
 • Direct een besparing op mobiliteitskosten
 • Tijdwinst door te vergaderen op locatie, zoals stations, of thuis te werken
 • Concrete realisatie van duurzame ambities en minder CO2-uitstoot
 • Een gezondere levensstijl
 • Meer effectief en ontspannen reizen
 • Draagvlak voor een duurzamer mobiliteitsbeleid

Het Low Car Diet heeft enorm veel voordelen waaronder structurele kostenbesparing. Duurzame kilometers zijn veel goedkoper, gezonder en schoner dan gangbare autokilometers. U kunt zelf de aanzet geven tot duurzamer en voordeliger beleid. U ontziet de omgeving van uw bedrijf door minder fijnstof uit te stoten, met minder auto’s legt uw organisatie minder beslag op de ruimte. U stimuleert uw omgeving tot slimmer werken. Deelnemers die vaker de trein en de fiets pakken zijn vitaler en komen uitgerust en goed voorbereid aan op het werk.

Auto staat 23 uur per dag stil
Het grootste deel van het woon-werkverkeer speelt zich af tussen de 20 en 40 kilometer. Per dag staat er zo’n 250 kilometer file. De bereikbaarheid en luchtkwaliteit van steden staat onder druk en de mobiliteitskosten van bedrijven loopt op. Gangbare autokilometers zijn de duurste en meest inefficiënte kilometers: de meeste auto’s staan 23 uur per dag stil. Duurzame kilometers zijn goedkoper, gezonder en schoner. De trend naar betalen voor feitelijk gebruik zie je terug in parkeren, openbaar vervoer en deelauto’s. Nederland heeft één van de beste openbaar vervoersystemen in de wereld en loopt voorop qua infrastructuur voor elektrisch vervoer. Uit onderzoek blijkt dat werknemers wel anders willen reizen, maar onvoldoende wordt gestimuleerd door de werkgever.

Als topbestuurder/directeur geeft u het goede voorbeeld om duurzamer vervoer te gebruiken en de duurzame ambities van het bedrijf te realiseren. Dit kunt u uitdragen naar de medewerkers, collega topbestuurders en klanten via social media, blogs op de website en via de media die veelal geïnteresseerd zijn in de ervaringen van de deelnemers. Daarnaast geeft u medewerkers de kans om zelf te ervaren dat de dagelijkse reis van A naar B goedkoper, sneller, duurzamer en gezonder kan. We dagen bedrijven uit om met zoveel mogelijk medewerkers mee te doen want via de wedstrijd maakt u als bedrijf kans op mooie prijzen.

Deelname is laagdrempelig. Uw bedrijf meldt zich aan en in samenspraak met de door u aangestelde interne captain organiseren en faciliteren wij de communicatie, werknemers-activatie en bieden een online platform aan. Daarnaast adviseren en begeleiden wij afspraken met leveranciers. Het aanvragen van NS Businesskaarten kan ook via ons, het gebruik is volgens de geldende tarieven.

Medewerkers melden zich aan op de Low Car Diet website en krijgen automatisch een login voor de Low Car Diet app. Ze krijgen tijdens de maand elke week een update. Low Car Diet doet dus bijna alle uitvoerende taken zelf. Van de captain wordt verwacht dat alles goed wordt afgestemd.

Low Car Diet verzorgt een activatiecampagne op locatie. Deze wordt met communicatiemateriaal intern aangekondigd, enkele weken van tevoren via de captain en de communicatieafdeling. Tijdens de activatiedag kan er worden getest met e-bike, elektrische auto’s en krijgt men meer uitleg over de wedstrijd. Medewerkers kunnen zich ter plekke inschrijven en elkaar uitdagen.

Alle deelnemers kunnen via het Low Car Diet een NS Business Card krijgen als deze nog niet door het bedrijf zelf ter beschikking wordt gesteld. Let op: hiervoor geldt het gebruikelijke tarief. Naast het gebruik van deze OV kaart, wordt er tijdens het Low Car Diet voornamelijk gebruik gemaakt van de eigen middelen binnen het bedrijf. Bovendien worden bedrijven gestimuleerd om meer gebruik te maken van carpoolen, flexwerken en teleconferencen.

Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken van nieuwe duurzame middelen zoals elektrische fietsen en auto’s. Met de captain van het bedrijf kan worden gekeken welke leverancier het meest geschikt is om deze middelen te leveren. Ook zijn wij in gesprek met leveranciers voor mogelijke Low Car Diet kortingen, meer info hierover volgt. De afspraken rondom levering, voorwaarden etc. worden tussen de leverancier en het bedrijf zelf gemaakt.

De hoofdprijs is het bedrijf wat de meeste verandering laat zien op basis van schoner, goedkoper en gezonder woon-werk en zakelijk verkeer. Hierbij gaat het ook om het aantal deelnemers die meedoen, dus om de totaal gereduceerde uitstoot.

Het bedrijf wat de minste uitstoot heeft per kilometer (gram CO2/km) krijgt ook een prijs. De ranking hiervan is te volgen via het online dashboard van de Low Car Diet app.

Een tijdige aanmelding is aangeraden om alles zo goed mogelijk te regelen voor de start van de wedstrijd. Zo kunnen wij met jullie een activatiedag op locatie inplannen, jullie op tijd voorzien van op-maat gemaakte communicatiemiddelen en waar nodig nog NS Business Kaarten aanvragen.

Voor de voorjaarseditie in 2018 is de deadline voor het aanmelden van organisaties 4 mei.

Ook voor bedrijven waarvan het werk bestaat uit het bezoeken van klanten of locaties door het land kan Low Car Diet een proef zijn van mogelijkheden om duurzamer te reizen. Veel bedrijven hebben nu eenmaal de opgave hun CO2 te verminderen en met name mobiliteit heeft hier een groot aandeel in. Low Car Diet helpt en adviseert graag in de mogelijkheden om hier praktische, werkbare oplossingen voor te vinden.

Je kunt jouw bedrijf op deze pagina aanmelden voor de Low Car Diet najaarseditie 2018. Als jouw organisatie is aangemeld, kan je je vervolgens individueel aanmelden via de de captain van jouw bedrijf.

Elk deelnemend bedrijf of organisatie heeft een medewerker die als aanspreekpunt dient voor het Low Car Diet-teamen daarmee captain is. Deze persoon werft intern deelnemers en houdt het bedrijf en de deelnemende directeuren en medewerkers op de hoogte van het Low Car Diet via praktische informatie en mailings. De captain stemt met de afdeling communicatie ook de (social) media-momenten af door aan communicatie.

Nee, je hoeft je autosleutels niet in te leveren en mag deze gewoon houden, in tegenstelling tot de edities van 2012 en 2013. De eigen auto mag in uiterste gevallen dit jaar gebruikt worden. Natuurlijk zijn er voldoende alternatieven zoals de deelauto.

Aan het einde van de Low Car Diet wedstrijd zijn er, naast een winnende organisatie, ook vier individuele winnaars. Deze deelnemers hebben de meeste duurzame kilometers gemaakt op een van de volgende manieren:

 • Het meest gefietst

 • Het meest gereden in een elektrische auto

 • Het meest thuis gewerkt

 • Het meest met het OV gereisd

Voor elke winnaar is er een leuke, passende prijs dus probeer zo veel mogelijk duurzame kilometers te maken!

Ja, om de gegevens uit de Low Car Diet app goed bruikbaar te maken, raden we aan om de volle maand mee te doen.De kans op het winnen van de wedstrijd wordt ook kleiner naarmate je als deelnemer minder reizen invult waarmee je punten kunt verdienen.

Op dit moment is het Low Car Diet team bezig met het ontwikkelen van een nieuwe online app om de wedstrijd ervaring zo gemakkelijk en leuk mogelijk te maken voor jouw werknemers. Tijdens de maand duurzaam reizen vullen deelnemers hun dagelijkse reisgegevens in op deze app. Hierbij geven ze aan met welk vervoerstype ze reizen, de afstand en tijdstip. Zo wordt bepaald hoe schoon, goedkoop en gezond ze reizen.

Om een vergelijking te kunnen maken van het reisgedrag voor en na de campagne, wordt er voor de start van een 0-meting gedaan. Deze kunnen medewerkers vóór de start van het Low Car Diet invullen. De deelnemers krijgen hier een paar weken van de tevoren een oproep en uitleg voor.

De tussentijdse score van uw bedrijf is online zichtbaar op een dashboard, zo kun je ook zien hoe jouw bedrijf scoort ten opzichte van andere deelnemende bedrijven.

Meer informatie over de app volgt zo spoedig mogelijk.

Vanzelfsprekend! Het Low Car Diet draait om schoner, voordelig, ontspannen en gezond reizen. Deelnemers uit eerdere jaren zijn erg enthousiast over de nieuwe ervaringen en inzichten dankzij het Low Car Diet. Wie vaker de fiets pakte had een betere conditie en meer plezier in de dagelijkse reis. Sommigen dachten dat treinreizen lastig is, maar kwamen juist meer uitgerust, sneller en ingelezen aan op het werk. Deelnemers hielden over het algemeen meer netto tijd voor zichzelf over. Onderweg vergaderen bleek een verrassend goede oplossing om tijd te besparen, zeker als meer collega’s in een bedrijf dat samen deden.

Als topbestuurder kan hij/zij het goede voorbeeld geven om duurzamer vervoer te gebruiken en de duurzame ambities van het bedrijf te realiseren. Dit kan hij/zij uitdragen naar de medewerkers, collega bestuurders en klanten via social media, blogs op de website en via media die veelal geïnteresseerd zijn in de ervaringen van deelnemende topbestuurders. Daarnaast is het dé kans voor jouw bestuurder om zelf te ervaren dat de dagelijkse reis van A naar B goedkoper, sneller, duurzamer en gezonder kan. Je kan ook jouw bestuurder benoemen dat andere topbestuurders meedoen in Nederland, MKB-Nederland en MVO Nederland. Hierdoor kan hij/zij ook gemotiveerd worden deel te nemen.

Daag mensen persoonlijk uit. Via een persoonlijke videoboodschap, onze uitleg animatie, of flyers en posters die je op kunt hangen en uit kunt delen bij jouw bedrijf.

(De animatie en het communicatiemateriaal volgen zo spoedig mogelijk)

Je kunt ook aangeven dat je gewoonweg de wedstrijd wilt winnen en hen nodig hebt om mee te doen. Om het aantal duurzame kilometers bij te houden krijgen deelnemers toegang tot de online Low Car Diet app. Het aantal duurzame kilometers wordt per bedrijf en per deelnemer bijgehouden gedurende het Low Car Diet. Na de 30 dagen worden de winnaars bekend gemaakt die relatief de meeste duurzame kilometers hebben afgelegd.

Tijdens het Low Car Diet ontdekken topbestuurders en medewerkers van bedrijven en overheden dat de dagelijkse reis van A naar B goedkoper, meer ontspannen, schoneren gezonder kan. Zij maken één maand lang gebruik van andere vormen van vervoer zoals o.a. de (elektrische) fiets, deelauto’s, trein en vergaderruimtes. Deelnemers houden hun reisgegevens bij in een online tool. Hiermee krijgen de deelnemende organisaties tijdens en na deze maand volledig inzicht in hun reisgedrag.

Het Low Car Diet is een initiatief van De Reisbeweging, de organisatie voor duurzame mobiliteit. Het doel van het Low Car Diet is zoveel mogelijk bedrijven en organisaties op een laagdrempelige manier kennis laten maken met duurzame mobiliteit en ze te ondersteunen bij implementatie in de bedrijfsvoering. De auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil en is een grote kostenpost. Duurzaam vervoer is goedkoper, schoner en schept ruimte op de weg en in de stad.

Het Low Car Diet is begonnen als een initiatief van Urgenda in 2012. Vervolgens werd de wedstrijd mede mogelijk gemaakt door MVO Nederland, de Nationale Postcode Loterij en Samen op Reis, een samenwerkingsinitiatief van de belangrijkste OV-partijen; vervoersbedrijven, overheden en consumentenorganisaties.

Vanaf 2017 is het Low Car Diet ondergebracht in de onafhankelijke Stichting De Reisbeweging.

In totaal hebben 250 bedrijven en 7000 werknemers al meegedaan aan het Low Car Diet!

Om de voordelen, ervaringen en resultaten van het Low Car Diet structureel door te zetten in het bedrijf en te vertalen naar het mobiliteitsbeleid bieden we workshops aan na het Low Car Diet. Tijdens deze interactieve sessie - meestal een halve dag - kan op basis van de data voor ieder bedrijf specifiek de beste aanpak ontwikkeld worden voor een nieuw mobiliteitsbeleid. Kostenbesparing, duurzamere kilometers maken en duurzame ambities realiseren staan centraal. Deelnemende bedrijven hebben veel baat bij hun deelname aan het Low Car Diet en de daaropvolgende workshop; er zijn al enkele tientallen bedrijven die na dit traject structureel hun mobiliteitsbeleid hebben verduurzaamd.

De Low Car Diet gedragscampagne heeft ook op de lange termijn effect. Een nameting in 2015, 3 maanden na de wedstrijd, heeft aangetoond dat werknemers nog altijd 30-40% andere (duurzame) mobiliteitskeuzes maken. Daarbij wordt er 20% minder CO2uitgestoten.

De actie vormt daarbij een onderdeel van onzetransitiemethode om bedrijven te begeleiden in het verduurzamen van hun mobiliteit. Door middel van uitgebreide analyse van jullie mobiliteitsgegevens, het bespreken van jullie doelen, en het aanleveren van praktische oplossingen ondersteunen we jouw bedrijf tijdens workshops en gesprekken naar een nieuw, duurzaam mobiliteitsbeleid.

Een duurzame kilometer is elke kilometer die niet afgelegd wordt of op een andere manier dan met een benzine of dieselauto. Dat kan op korte afstanden per fiets of een combinatie van fiets en trein. Het kan door een elektrische auto te lenen, door thuiswerken of onderweg te vergaderen.  Het aantal duurzame kilometers wordt per bedrijf en per deelnemer bijgehouden gedurende het Low Car Diet. Dit gebeurt via de online Low Car Diet app die wekelijks wordt ingevuld. Na de 30 dagen worden de winnaars bekend gemaakt die relatief de meeste duurzame kilometers hebben afgelegd.